052-2686084 052-2686084 English
• רותי אזוב RuthyEzov - טיפים

טיפ מספר 9 מאת רותי

יש יעדים אליהם יש צורך באשרת כניסה. משך הטיפול באשרות כאלה לוקח בין שבוע לחודש ימים. לכן מומלץ לבדוק מראש, ולפנות אלי לצורך הטיפול באשרות.
שעון עולמי
מזג אויר
נתב"ג המראות/נחיתות
שדה"ת בעולם
זמני רכבות עולמיים