052-2686084 052-2686084 English
• רותי אזוב RuthyEzov - טיפים

טיפ מספר 14 מאת רותי

נוסע בעל דרכון זר המבקש לטוס לארה"ב - ייתכן ואינו צריך אשרת כניסה לארה"ב . ( חובה לבדוק לגבי כל מדינה בעלת הדרכון). אבל גם אם אינו צריך לבקש אשרת כניסה - עליו למלא טופס בקשה לכניסה לארה"ב הנקרא ESTA ( באתר של הקונסוליה האמריקאית), ולקבל מספר אישור . ללא מספר אישור מודפס - לא תתאפשר כניסתו לארה"ב.
שעון עולמי
מזג אויר
נתב"ג המראות/נחיתות
שדה"ת בעולם
זמני רכבות עולמיים