052-2686084 052-2686084 English
• רותי אזוב RuthyEzov - טיפים

טיפ מספר 13 מאת רותי

בידוק מוקדם לפני הטיסה - מומלץ לבצע בידוק מוקדם באתר האינטרנט של חברת התעופה ( או באמצעותי), 24 שעות לפני ההמראה. הבידוק המוקדם מאפשר שינוי ושיפור של מקומות הישיבה בטיסה, מקצר תהליכים ותורים בעת הבידוק בשדה התעופה, ובעיקר - מבטיח את עלייתו של הנוסע לטיסה , גם אם יש מכירת יתר של מקומות בטיסה ( OVERBOOKING).
שעון עולמי
מזג אויר
נתב"ג המראות/נחיתות
שדה"ת בעולם
זמני רכבות עולמיים