052-2686084 052-2686084 English
• רותי אזוב RuthyEzov - טיפים

טיפ מספר 11 מאת ****

נסיעה בחו"ל עם רכב שכור - ניתן לשכור מכשיר ג'יפי אס מראש בארץ, המתאים ליעד הנסיעה
שעון עולמי
מזג אויר
נתב"ג המראות/נחיתות
שדה"ת בעולם
זמני רכבות עולמיים