052-2686084 052-2686084 English
• רותי אזוב RuthyEzov - טיפים

טיפ מספר 10 מאת ****

צריך לצאת מהארץ עם ביטוח נסיעה לחו"ל. פרמית הביטוח מחושבת לפי מצב בריאותו של המבוטח. ( פוליסה לאנשים בריאים שהתיק הרפואי שלהם ריק, או פוליסה לנוסעים אשר נוטלים תרופות באופן קבוע אבל אין החמרה במצב מחלתם, או פוליסה לנוסעים שאושפזו לאחרונה, או נשים הרות - או כל מצב רפואי אחר) . פוליסת הביטוח מכסה הוצאות של אירועי בריאות בחו"ל, כולל הטסת המבוטח לארץ, ומכסה גם הוצאות ביטול נסיעה לפני היציאה מהארץ - במקרה של אישפוז פתאומי של המבוטח או מי מקרובי משפחתו הישירים.
שעון עולמי
מזג אויר
נתב"ג המראות/נחיתות
שדה"ת בעולם
זמני רכבות עולמיים